بیت ادیت – Nissan Denso Diesel SH7059

///بیت ادیت – Nissan Denso Diesel SH7059

بیت ادیت – Nissan Denso Diesel SH7059

Software module for editing calibrations Denso ECU of diesel Nissan vehicles. MCU supported SH7059.

توضیحات

Software module for editing calibrations Denso ECU of diesel Nissan vehicles. MCU supported SH7059.

Supported filesize – 1.5 Mb.

Desired airmass flow, desired boost pressure, boost limitation maps, injection quantity limitation for different conditions, smoke limitation, torque to injection quantity conversion, injection time, ECT, MAF scalings, EGT sensors scalings, rail pressure base, rail pressure limiter, rail pressure base, rail pressure limiter, tart of main injection, relative torque request, torque limitation, torque reducing, torque request from injection quantity, smoke limitation by torque. DTC mask.

Supported SW list for Module Nissan Denso Diesel SH7059

E51AU4E_T29B5X05B_5X40D E51AU4E_T29B5X05B_5X41D E51AU4E_T29B5X05C_5X32C
E51AU4E_T29B5X05C_5X32D E51AU4E_T29B5X05C_5X33C E51AU4E_T29B5X05C_5X33D
E51AU4E_T29B5X05C_5X42C E51AU4E_T29B5X05C_5X42D E51AU4E_T29B5X05C_5X43D
E51BU4E_T29C5X06C_5X33E E51BU4E_T29C5X06C_5X43D E51BU4E_T29C5X06C_5X43E
E51BU4E_T29C5X06C_5X62A E51BU4E_T29C5X06C_5X63A E51BU4E_T29C5X06C_5X82A
E51BU4E_T29C5X06C_5X83A E51NU4E_T2BA1AT1B_1AT4A E51ZU4E_T2G1LC10D_LC14C
E526U4E_T29E5X06B_5X80A E526U4E_T29E5X06C_5X43D E526U4E_T29E5X06C_5X63A
E528U4E_T2G35X38E_KH70E E52AU4E_T2BB1AT1C_1AT3D E52EU4E_T2J25X30A_7X52B
E52EU4E_T2J2LC11B_LC14E E52FU4E_T2I23XP0A_3XU4A E52FU4E_T2I23XP0B_3XR4B
E52KU4E_T2JA5X30C_KH80C E52KU4E_T2JA5X30C_KH81B E52KU4E_T2JA5X31C_7X52C
E52KU4E_T2JA5X31C_7X56C E52KU4E_T2JA5X31C_KH73E E52KU4E_T2JA5X31C_KH74B
E52KU4E_T2JA5X31C_KH74D E52KU4E_T2JA5X31C_KH75B E52NU4E_T29F5X06C_5X63A
E52NU4E_T29F5X06C_5X83A E52SU4E_T2K33XP1B_3XT7B E52SU4E_T2K33XP1B_3XT8B
E537U4E_T2M63XS0B_3XU4B E53AU4E_T2M85X38C_KH73E E53DU4E_T2MB3XS1B_3XU9B
E53DU4E_T2MB3XS2A_3XB4A E53DU4E_T2MB3XS2A_3XC3A E53DU4E_T2MB3XS2A_3XP7A
E53DU4E_T2MB3XS2A_3XU8A E61KU4E_T2B25X07C_5X62C E61KU4E_T2B25X07C_5X63C
E61KU4E_T2B25X07C_5X83C E61XU4E_T2B35X08C_5X63D E61XU4E_T2B35X08C_5X93B
E61XU4E_T2B35X08C_5X96A E627U4E_T2B45X09C_5X93B E627U4E_T2B45X09C_7X27D
E627U4E_T2B45X09C_7X28A E627U4E_T2B45X09C_7X28D E627U4E_T2B45X09C_7X29A
E627U4E_T2B45X09C_7X29D E627U4E_T2B45X09C_7X47B E627U4E_T2B45X09C_7X48B
E627U4E_T2B45X09C_7X49B E62FU4E_T2I23XP0C_3XP9C E62MU4E_T2B55X32B_5X63D
E62MU4E_T2B55X32B_5X82C E62MU4E_T2B55X32B_5X83E E62MU4E_T2B55X32B_7X46E
E62MU4E_T2B55X32B_7X47E E62MU4E_T2B55X32B_7X48E E62MU4E_T2B55X32B_7X90C
E62MU4E_T2B55X32B_7X91C E62MU4E_T2B55X32B_7X92C E62SU4E_T2K33XP1C_3XR8C
E637U4E_T2M63XS0C_3XR9D E637U4E_T2M63XS0C_3XS1D E637U4E_T2M63XS0C_3XS4C
E637U4E_T2M63XS0C_3XT6D E637U4E_T2M63XS0C_3XT7C E637U4E_T2M64KV2D_4KY3C
E637U4E_T2M64KV2D_4KY4C E637U4E_T2M64KV2D_4KY5C E637U4E_T2M64KV2D_4KY6B
E637U4E_T2M64KV2D_4KY6C E637U4E_T2M64KV2D_4KY7B E637U4E_T2M64KV2D_4KY7C
E637U4E_T2M64KV2D_4KY9C E639U4E_T2M74KV2E_4KS4E E639U4E_T2M74KV2E_4KS5D
E639U4E_T2M74KV2E_4KS5E E639U4E_T2M74KV2E_4KS6E E639U4E_T2M74KV2E_4KS7C
E639U4E_T2M74KV2E_4KS7D E639U4E_T2M74KV2E_4KS7E E639U4E_T2M74KV2E_4KS8C
E639U4E_T2M74KV2E_4KW9C E639U4E_T2M74KV2E_4KZ3B E639U4E_T2M74KV2E_4KZ4B
E639U4E_T2M74KV2E_4KZ5B E639U4E_T2M74KV2E_4KZ7B E63GU4E_T2MC4KV0C_4KA3B
E63GU4E_T2MC4KV0C_4KA4B E63GU4E_T2MC4KV0C_4KA8B E63GU4E_T2MC4KV0C_4KM3B
E63GU4E_T2MC4KV0C_4KM4E E63GU4E_T2MC4KV0C_4KM5E E63GU4E_T2MC4KV0C_4KM6D
E63GU4E_T2MC4KV0C_4KM7A E63GU4E_T2MC4KV0C_4KM7D E63GU4E_T2MC4KV0C_4KN3A
E63GU4E_T2MC4KV0C_4KN3B E63GU4E_T2MC4KV0C_4KN3C E63GU4E_T2MC4KV0C_4KN3E
E63GU4E_T2MC4KV0C_4KY3D E63GU4E_T2MC4KV0C_4KY3E E63GU4E_T2MC4KV0C_4KY4E
E63GU4E_T2MC4KV0C_4KY5D E63GU4E_T2MC4KV0C_4KY5E E63GU4E_T2MC4KV0C_4KY6E
E63GU4E_T2MC4KV0C_4KY7E E63GU4E_T2MC4KV0C_4KY8D E63GU4E_T2MC4KV0C_4KY8E

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بیت ادیت – Nissan Denso Diesel SH7059”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.