پروگرمر Renesas / NEC V850

پروگرمر Renesas / NEC V850

تومان0

پروگرمر Renesas / NEC V850

نکته:
این محصول نیاز به پروگرمر کار پرو تول دارد و روی آن فعال می شود.
MCUهای قفل شده یا محافظت شده قابل خواندن نیست.

لیست تحت پوشش سری NEC/Renesas V850:

µPD70F3231
µPD70F3232
µPD70F3233
µPD70F3234
µPD70F3235
µPD70F3236
µPD70F3237
µPD70F3238
µPD70F3239
µPD70F3333
µPD70F3334
µPD70F3335
µPD70F3336
µPD70F3340
µPD70F3341
µPD70F3342
µPD70F3343
µPD70F3350
µPD70F3351
µPD70F3352
µPD70F3353
µPD70F3344
µPD70F3345
µPD70F3346
µPD70F3347
µPD70F3348
µPD70F3354
µPD70F3355
µPD70F3356
µPD70F3357
µPD70F3358
µPD70F3364
µPD70F3365
µPD70F3366
µPD70F3367
µPD70F3368
µPD70F3370a
µPD70F3371
µPD70F3372
µPD70F3373
µPD70F3374
µPD70F3375
µPD70F3376a
µPD70F3377a
µPD70F3378
µPD70F3379
µPD70F3380
µPD70F3381
µPD70F3382
µPD70F3383
µPD70F3384
µPD70F3385
µPD70F3416
µPD70F3417
µPD70F3421
µPD70F3422
µPD70F3423
µPD70F3424
µPD70F3425
µPD70F3426a
µPD70F3427
µPD70F3461
µPD70F3464
µPD70F3465
µPD70F3466
µPD70F3469
µPD70F3470
µPD70F3471
µPD70F3472
µPD70F3610
µPD70F3611
µPD70F3612
µPD70F3613
µPD70F3614
µPD70F3615
µPD70F3616
µPD70F3617
µPD70F3618
µPD70F3619
µPD70F3620
µPD70F3621
µPD70F3622
µPD70F3624
µPD70F3628
µPD70F3629
µPD70F3630
µPD70F3631
µPD70F3632
µPD70F3633
µPD70F3634
µPD70F3635
µPD70F3636
µPD70F3637
µPD70F3638

برای خرید لطفا پس از اضافه کردن این محصول به سبد خرید و اتمام عملیات خرید لطفا کمی صبر کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

برای مشاهده دیاگرام های اتصالات به اینجا مراجعه نمائید.

قیمت: 159 یورو (توجه: قیمت بر اساس نرخ روز محاسبه می شود.)

توضیحات

NOTE :
Activation for CarProTool Programmer !
Protected or Locked MCUs read impossible !


NEC / Renesas V850 series supported:

µPD70F3231
µPD70F3232
µPD70F3233
µPD70F3234
µPD70F3235
µPD70F3236
µPD70F3237
µPD70F3238
µPD70F3239
µPD70F3333
µPD70F3334
µPD70F3335
µPD70F3336
µPD70F3340
µPD70F3341
µPD70F3342
µPD70F3343
µPD70F3350
µPD70F3351
µPD70F3352
µPD70F3353
µPD70F3344
µPD70F3345
µPD70F3346
µPD70F3347
µPD70F3348
µPD70F3354
µPD70F3355
µPD70F3356
µPD70F3357
µPD70F3358
µPD70F3364
µPD70F3365
µPD70F3366
µPD70F3367
µPD70F3368
µPD70F3370a
µPD70F3371
µPD70F3372
µPD70F3373
µPD70F3374
µPD70F3375
µPD70F3376a
µPD70F3377a
µPD70F3378
µPD70F3379
µPD70F3380
µPD70F3381
µPD70F3382
µPD70F3383
µPD70F3384
µPD70F3385
µPD70F3416
µPD70F3417
µPD70F3421
µPD70F3422
µPD70F3423
µPD70F3424
µPD70F3425
µPD70F3426a
µPD70F3427
µPD70F3461
µPD70F3464
µPD70F3465
µPD70F3466
µPD70F3469
µPD70F3470
µPD70F3471
µPD70F3472
µPD70F3610
µPD70F3611
µPD70F3612
µPD70F3613
µPD70F3614
µPD70F3615
µPD70F3616
µPD70F3617
µPD70F3618
µPD70F3619
µPD70F3620
µPD70F3621
µPD70F3622
µPD70F3624
µPD70F3628
µPD70F3629
µPD70F3630
µPD70F3631
µPD70F3632
µPD70F3633
µPD70F3634
µPD70F3635
µPD70F3636
µPD70F3637
µPD70F3638

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پروگرمر Renesas / NEC V850”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.