پروگرمر فوجیستو MB91F و تصحیح کیلومتر

///پروگرمر فوجیستو MB91F و تصحیح کیلومتر

پروگرمر فوجیستو MB91F و تصحیح کیلومتر

تومان0

نکته:

 • این محصول نیاز به پروگرمر کار پرو تول دارد و روی آن فعال می شود.
 • خواندن ام سی یو های قفل شده یا محافظت شده غیر ممکن است.

ویژگی ها:

 • خواندن/نوشتن/پاک کردن work flash
 • خواندن/نوشتن/پاک کردن code flash
 • تعمیر/کالیبره کیلومتر

برای خرید لطفا پس از اضافه کردن این محصول به سبد خرید و اتمام عملیات خرید لطفا کمی صبر کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

برای مشاهده دیاگرام های اتصالات به اینجا مراجعه نمائید.

قیمت: 299 یورو (توجه: قیمت بر اساس نرخ روز محاسبه می شود.)

ام سی یو های (MCU) فوجیستو در ماژول های زیر موجود می باشد:

 • Honda FIT, JAZZ 2014 MB91F061
 • Kia Picanto, Carnival 2015+ MB91F061
 • Kia Sorento, Sonata MB91F067
 • Hyundai I30, I40 2015+ MB91F062
 • Daihatsu Move MB91F058.
 • General Motors BCM
 • Citroen C5 ’09 Instrument cluster
 • Toyota, Honda, Hyundai Instrument cluster
 • Honda Fit, Toyota RAV4, Toyota Camry
 • Hyundai i30, i40 Instrument cluster
 • Kia Optima Instrument cluster
 • Mitsubishi Instrument cluster
 • Toyota, Lexus Instrument cluster
 • BMW F01 – F10 Instrument cluster
 • BMW F25 Instrument cluster
 • Nissan X-Trail Instrument cluster

چیپ های اضافه شده به ورژن 63:

 • mb91f058
 • mb91f060
 • mb91f061
 • mb91f062
 • mb91f223
 • mb91f264
 • mb91f267
 • mb91f345
 • mb91f467s
 • mb91f522
 • mb91f725
 • mb91f575
 • mb91f577
 • mb91f578
 • mb91f579
 • mb91f591
 • mb91f592
 • mb91f594
 • mb91f599

بزودی موارد بیشتر اضافه می شود. 🙂


چیپ های اضافه شده به ورژن 72:

********** Fujitsu FM2C8FX **********
MB95F108B/AM
MB95F116MA
MB95F118B/M
MB95F128/MB
MB95F136MB
MB95F146
MB95F156M
MB95F166
MB95F168MA
MB95F188J

********** Fujitsu FM2C16FX **********
MB96F313A/R/Y
MB96F315A/R/Y
MB96F326A/R/Y
MB96F336U
MB96F338R/U/Y
MB96F343D/F
MB96F345D/F
MB96F346A/R/Y
MB96F347A/R/Y
MB96F348A/R/Y
MB96F348C/H/T
MB96F353A/R
MB96F355A/R/Y
MB96F356A/R/Y
MB96F378C/H/T
MB96F379R/Y
MB96F385R/Y
MB96F386R/Y
MB96F387R/Y
MB96F388H/T
MB96F389R/Y
MB96F395R/Y
MB96F612A/R
MB96F613A/R
MB96F615A/R
MB96F622A/R
MB96F623A/R
MB96F625A/R
MB96F633A/R
MB96F635A/R
MB96F636R
MB96F637R
MB96F643A/R
MB96F645A/R
MB96F646R
MB96F647R
MB96F653A/R
MB96F655A/R
MB96F656R
MB96F657R
MB96F673A/R
MB96F675A/R
MB96F683A/R
MB96F685A/R
MB96F693A/R
MB96F695A/R
MB96F696R
MB96F6A5A/R
MB96F6A6R
MB96F6B5A/R
MB96F6B6R
MB96F6C5A/R
MB96F6C6R
MB96F8D5K3/4
MB96F8D5KD/E/F/U/V/W
MB96F8E5K3/4
MB96F8E5KD/E/F/U/V/W
MB96F8D3K3/4
MB96F8D3KD/E/F/U/V/W
MB96F8E3K3/4
MB96F8E3KD/E/F/U/V/W

********** Fujitsu FM2C16LX **********
MB90F334
MB90F335A
MB90F337
MB90F342A/CA/AS/CAS
MB90F342E/CE/ES/CES
MB90F345A/CA/AS/CAS
MB90F345E/CE/ES/CES
MB90F346A/CA/AS/CAS
MB90F346E/CE/ES/CES
MB90F347A/CA/AS/CAS
MB90F347E/CE/ES/CES
MB90F349A/CA/AS/CAS
MB90F349E/CE/ES/CES
MB90F351/S
MB90F351B/BS
MB90F351A/AS/TA/TAS
MB90F351E/ES/TE/TES
MB90F352/S
MB90F352B/BS
MB90F352A/AS/TA/TAS
MB90F352E/ES/TE/TES
MB90F357A/AS/TA/TAS
MB90F357E/ES/TE/TES
MB90F357/TEST
MB90F362E/ES/TE/TES
MB90F367E/ES/TE/TES
MB90F372
MB90F378
MB90F387/S
MB90F394H
MB90F395H
MB90MF408
MB90F423GA/GC
MB90F428GA/GC
MB90F438L/LS
MB90F439/S
MB90F443G
MB90F455/S
MB90F456/S
MB90F457/S
MB90F462
MB90F474H/L
MB90F476/A
MB90F481
MB90F482
MB90F488
MB90F489
MB90F497/G
MB90F498G
MB90F523B
MB90F543/G/GS
MB90F546G/GS
MB90F548G/GS
MB90F549/G/GS
MB90F553A
MB90F562/B
MB90F568
MB90F574/A
MB90F583B/C/CA
MB90F584C/CA
MB90F591A/G
MB90F594A/G
MB90F598/G
MB90F654A
MB90F803
MB90F804
MB90F822
MB90F823
MB90F828B
MB90F867A/AS
MB90F867E/ES
MB90F882
MB90F883/A/B
MB90F883C
MB90F884/A/B/C
MB90F897/S
MB90F912
MB90F922
MB90F923
MB90F924
MB90F931/S
MB90F946A
MB90F947A
MB90F949A
MB90F952
MB90F962
MB90F983
MB90F997

توضیحات

Fujitsu MB91F Programmer & ODOmeter repair solution.

– read/write/erase work flash
– read/write/erase code flash
– ODOmeter repair / calibration

NOTE !!!
Activation for CarProTool Programmer!
CarProTool Programmer required!
Protected or Locked MCUs read impossible!


Fujitsu MCU available in modules:

Honda FIT, JAZZ 2014 MB91F061
Kia Picanto, Carnival 2015+ MB91F061
Kia Sorento, Sonata MB91F067
Hyundai I30, I40 2015+ MB91F062
Daihatsu Move MB91F058.
General Motors BCM
Citroen C5 ’09 Instrument cluster
Toyota, Honda, Hyundai Instrument cluster
Honda Fit, Toyota RAV4, Toyota Camry
Hyundai i30, i40 Instrument cluster
Kia Optima Instrument cluster
Mitsubishi Instrument cluster
Toyota, Lexus Instrument cluster
BMW F01 – F10 Instrument cluster
BMW F25 Instrument cluster
Nissan X-Trail Instrument cluster

MCU added to CPT ver 63.00:

mb91f058
mb91f060
mb91f061
mb91f062
mb91f223
mb91f264
mb91f267
mb91f345
mb91f467s
mb91f522
mb91f725
mb91f575
mb91f577
mb91f578
mb91f579
mb91f591
mb91f592
mb91f594
mb91f599

More soon … 🙂

CarProTool Ver 72.00 update release:

********** Fujitsu FM2C8FX **********
MB95F108B/AM
MB95F116MA
MB95F118B/M
MB95F128/MB
MB95F136MB
MB95F146
MB95F156M
MB95F166
MB95F168MA
MB95F188J

********** Fujitsu FM2C16FX **********
MB96F313A/R/Y
MB96F315A/R/Y
MB96F326A/R/Y
MB96F336U
MB96F338R/U/Y
MB96F343D/F
MB96F345D/F
MB96F346A/R/Y
MB96F347A/R/Y
MB96F348A/R/Y
MB96F348C/H/T
MB96F353A/R
MB96F355A/R/Y
MB96F356A/R/Y
MB96F378C/H/T
MB96F379R/Y
MB96F385R/Y
MB96F386R/Y
MB96F387R/Y
MB96F388H/T
MB96F389R/Y
MB96F395R/Y
MB96F612A/R
MB96F613A/R
MB96F615A/R
MB96F622A/R
MB96F623A/R
MB96F625A/R
MB96F633A/R
MB96F635A/R
MB96F636R
MB96F637R
MB96F643A/R
MB96F645A/R
MB96F646R
MB96F647R
MB96F653A/R
MB96F655A/R
MB96F656R
MB96F657R
MB96F673A/R
MB96F675A/R
MB96F683A/R
MB96F685A/R
MB96F693A/R
MB96F695A/R
MB96F696R
MB96F6A5A/R
MB96F6A6R
MB96F6B5A/R
MB96F6B6R
MB96F6C5A/R
MB96F6C6R
MB96F8D5K3/4
MB96F8D5KD/E/F/U/V/W
MB96F8E5K3/4
MB96F8E5KD/E/F/U/V/W
MB96F8D3K3/4
MB96F8D3KD/E/F/U/V/W
MB96F8E3K3/4
MB96F8E3KD/E/F/U/V/W

********** Fujitsu FM2C16LX **********
MB90F334
MB90F335A
MB90F337
MB90F342A/CA/AS/CAS
MB90F342E/CE/ES/CES
MB90F345A/CA/AS/CAS
MB90F345E/CE/ES/CES
MB90F346A/CA/AS/CAS
MB90F346E/CE/ES/CES
MB90F347A/CA/AS/CAS
MB90F347E/CE/ES/CES
MB90F349A/CA/AS/CAS
MB90F349E/CE/ES/CES
MB90F351/S
MB90F351B/BS
MB90F351A/AS/TA/TAS
MB90F351E/ES/TE/TES
MB90F352/S
MB90F352B/BS
MB90F352A/AS/TA/TAS
MB90F352E/ES/TE/TES
MB90F357A/AS/TA/TAS
MB90F357E/ES/TE/TES
MB90F357/TEST
MB90F362E/ES/TE/TES
MB90F367E/ES/TE/TES
MB90F372
MB90F378
MB90F387/S
MB90F394H
MB90F395H
MB90MF408
MB90F423GA/GC
MB90F428GA/GC
MB90F438L/LS
MB90F439/S
MB90F443G
MB90F455/S
MB90F456/S
MB90F457/S
MB90F462
MB90F474H/L
MB90F476/A
MB90F481
MB90F482
MB90F488
MB90F489
MB90F497/G
MB90F498G
MB90F523B
MB90F543/G/GS
MB90F546G/GS
MB90F548G/GS
MB90F549/G/GS
MB90F553A
MB90F562/B
MB90F568
MB90F574/A
MB90F583B/C/CA
MB90F584C/CA
MB90F591A/G
MB90F594A/G
MB90F598/G
MB90F654A
MB90F803
MB90F804
MB90F822
MB90F823
MB90F828B
MB90F867A/AS
MB90F867E/ES
MB90F882
MB90F883/A/B
MB90F883C
MB90F884/A/B/C
MB90F897/S
MB90F912
MB90F922
MB90F923
MB90F924
MB90F931/S
MB90F946A
MB90F947A
MB90F949A
MB90F952
MB90F962
MB90F983
MB90F997

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پروگرمر فوجیستو MB91F و تصحیح کیلومتر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.