محافظت از سیستم خنک کننده در برابر رسوبات

زمانی که دمای موتور بیش از حد افزایش یابد باعث آسیب به موتور می شود. بنابراین رعایت نکات و اصول نگهداری از سیستم خنک کننده برای افزایش طول عمر موتور و بهبود عملکرد آن امری بسیار ضروری است. یکی از اصلی ترین دلایل گرم شدن بیش از حد موتور خودرو، می تواند رسوب گرفتگی رادیاتور خودرو باشد. در صورت مشاهده این وضعیت باید پس از شستشوی کامل رادیاتور، مجددا مایع درون رادیاتور را با محلول با کیفیت جبران کرد.