سوالات متداول بیت باکس

درباره خواندن مجازی در ماژول Toyota Denso Gen2 (newGen) Type2

ما تعداد زیادی درخواست پشتیبانی درباره خواندن مجازی خودروهای تویوتا با ایسیو Denso Gen2/newGen Type2 داریم. در اینجا لیستی از شماره شناسایی کالیبره این ماژول را منتشر کردیم.

توجه:

1- لطفا از اینکه ایسیو شما از نوع neGen با ام سی یو D76F0XXX (D76F0196, D76F0199, D76F0219) باشد اطمینان حاصل فرمائید.

2- با دستگاه بیت باکس و FID شماره 28 شناسه ایسیو را بگیرید.

3- فایل لاگ را برای ما ارسال نمائید.

4- اگر کارشناسان پشتیبانی عدم وجود فایل را تایید کرد بدین معنا است که شما نمی توانید این خودرو را ری فلش کنید.

5- نیاز است تا فایل کالیبره را از شرکت تویتا دریافت کنید و برای ما ارسال نمائید. پس از ارسال این کالیبره به دستگاه اضافه می شود.

توجه: ما هیچگونه مسئولیتی بابت عدم وجود فایل روی سرور خود نداریم. این مجموعه بطور روزانه در حال تکمیل شدن می باشد.

لیست کالیبره های موجود تا تاریخ 1 اسفند 1398 بدین شرح است:

89663-04A20
89663-04A21
89663-0CN00
89663-0CN01
89663-0CN10
89663-0CN11
89663-0CN20
89663-0CN21
89663-0CN40
89663-0CN41
89663-0CN42
89663-0CN50
89663-0CN51
89663-0CN52
89663-0CN60
89663-0CN61
89663-0CN62
89663-0CN70
89663-0CN71
89663-0CN80
89663-0CN81
89663-0CP00
89663-0CP01
89663-0CP02
89663-0CP60
89663-0CP61
89663-0CP70
89663-0CP71
89663-0CP80
89663-0CP81
89663-0DJ00
89663-0DJ01
89663-0DJ10
89663-0DJ11
89663-0DS10
89663-0DS11
89663-0DS20
89663-0DS21
89663-0DS30
89663-0DS31
89663-0DS40
89663-0DS81
89663-0DS82
89663-0DS41
89663-0DV00
89663-0DV01
89663-0DV02
89663-0E400
89663-0E401
89663-0E402
89663-0EA20
89663-0EA21
89663-11080
89663-11081
89663-11090
89663-11091
89663-11170
89663-11171
89663-24280
89663-24281
89663-24283
89663-24284
89663-30750
89663-30751
89663-30752
89663-48J60
89663-48J61
89663-48J70
89663-48J71
89663-48N00
89663-48N01
89663-48N02
89663-48Q40
89663-48Q41
89663-48Q42
89663-48Q43
89663-48Q44
89663-48T10
89663-48T11
89663-48T12
89663-48V60
89663-48V61
89663-48V62
89663-48Z30
89663-48Z31
89663-48Z40
89663-48Z41
89663-52V50
89663-52V51
89663-52V52
89663-52V53
89663-58430
89663-58431
89663-58432
89663-58433
89663-58440
89663-58441
89663-58442
89663-58443
89663-58450
89663-58451
89663-58452
89663-58453
89663-58590
89663-58591
89663-58592
89663-58600
89663-58601
89663-58602
89663-58610
89663-58611
89663-5C190
89663-5C191
89663-5C192
89663-5C193
89663-5C194
89663-5C620
89663-5C621
89663-60T30
89663-60T31
89663-60X10
89663-60X11
89663-60X12
89663-60X13
89663-60X14
89663-60X15
89663-60X16
89663-60X17
89663-60X18
89663-60X20
89663-60X21
89663-60X22
89663-60X23
89663-60X24
89663-60X25
89663-60X26
89663-60X27
89663-60X28
89663-60X29
89663-60X30
89663-60X31
89663-60X32
89663-60X33
89663-60X34
89663-60X35
89663-60X40
89663-60X41
89663-60X42
89663-60X43
89663-60X44
89663-60X45
89663-60X46
89663-60X70
89663-60X71
89663-60X72
89663-60Z21
89663-60Z22
89663-60Z23
89663-60Z41
89663-60Z42
89663-60Z43
89663-F0120
89663-F0121
89663-F0270
89663-F0271
89663-F0272
89663-F0273
89663-F0274
89663-F0275
89663-F0276
89663-F0277
89663-F0278
89663-F0279
89663-F0300
89663-F0301
89663-F0302
89663-F0303
89663-F0304
89663-F0305
89663-F0306
89663-F0307
89663-F0308
89663-F0330
89663-F0331
89663-F0332
89663-F0333
89663-F0334
89663-F0335
89663-F0336
89663-F0337
89663-F0360
89663-F0361
89663-F0362
89663-F0363
89663-F0364
89663-F0365
89663-F0366
89663-F0380
89663-F0381
89663-F0382
89663-F0383
89663-F0390
89663-F0391
89663-F0392
89663-F0393
89663-F0400
89663-F0401
89663-F0402
89663-F0403
89663-F0430
89663-F0431
89663-F0432
89663-F0433
89663-F0434
89663-F0435
89663-F0436
89663-F0437
89663-F0438
89663-F0439
89663-F0440
89663-F0441
89663-F0442
89663-F0443
89663-F0444
89663-F0445
89663-F0446
89663-F0447
89663-F0470
89663-F0471
89663-F0472
89663-F0473
89663-F0474
89663-F0475
89663-F0476
89663-F0477
89663-F0478
89663-F0500
89663-F0501
89663-F0502
89663-F0503
89663-F0504
89663-F0505
89663-F0506
89663-F0507
89663-F0508
89663-F0560
89663-F0561
89663-F0562
89663-F0563
89663-F0564
89663-F0565
89663-F0566
89663-F0567
89663-F0568
89663-F0590
89663-F0591
89663-F0592
89663-F0593
89663-F0594
89663-F0595
89663-F0596
89663-F0597
89663-F0598
89663-F0599
89663-F0610
89663-F0611
89663-F0612
89663-F0613
89663-F0620
89663-F0621
89663-F0622
89663-F0623
89663-F0630
89663-F0631
89663-F0660
89663-F0661
89663-F0662
89663-F0663
89663-F0680
89663-F0681
89663-F0682
89663-F0683
89663-F0684
89663-F0685
89663-F0686
89663-F0687
89663-F0688
89663-F0689
89663-F0730
89663-F0731
89663-F0732
89663-F0733
89663-F0740
89663-F0741
89663-F0742
89663-F0800
89663-F0801
89663-F0850
89663-F0851
89663-F0852
89663-F0E60
89663-F0E61
89663-F0E62
89663-F0E63
89663-F0E64
89663-F0E70
89663-F0E71
89663-F0E72
89663-F0E73
89663-F0E74
89663-F0E75
89663-F0E76
89663-F0E77
89663-F0E78
89663-F0F30
89663-F0F31
89663-F0F32
89663-F0F33
89663-F0F40
89663-F0F41
89663-F0F42
89663-F0F43
89663-F0L60
89663-F0L61
89663-F0L62
89663-F0L63
89663-F0M20
89663-F0M21
89663-F0M22
89663-F0M23
89663-F0N20
89663-F0N21
89663-F0N22
89663-F0N23
89663-F0N40
89663-F0N41
89663-F0N42
89663-F0N43
89663-F0Q60
89663-F0Q61
89663-F0Q62
89663-F0R10
89663-F0R11
89663-F0R12
89663-F0R70
89663-F0R71
89663-F0R72
89663-F0R73
89663-F0T00
89663-F0T01
89663-F0T02
89663-F0T03
89663-F0T20
89663-F0T21
89663-F0T22
89663-F0T23
89663-F4010
89663-F4011
89663-F4020
89663-F4021
89663-F4030
89663-F4031
89663-FA800
89663-FA801
89663-FA810
89663-FA811
89663-FA820
89663-FA821
89663-FA830
89663-FA831
89663-FA870
89663-FA871

BitBox-Logo-For-Site

انتشار نسخه 3.2.6 بیت باکس

نسخه جدید نرم افزار بیت باکس منتشر شد. تغییرات اعمال شده در این ورژن به شرح زیر می باشد.

ماژول های جدید:

Renault Petrol CAN

این ماژول برای کارکردن با ایسیو کنتیننتال EMS3110 ساخته شده با ام سی یو Infineon Tricore با حافظه داخلی 1.46 مگابایت و امکان خواندن و نوشتن همراه با تصحیح چک سام برای ایسیوهای Valeo V40/V42 ساخته شده با ام سی یو Renesas SH7058 با حافظه داخلی 1 مگابایت می باشد.

Ford Bosch MG1 Petrol CAN

این ماژول برای کار با ایسیو بوش Bosch MG1CS015 ساخته شده با ام سی یو Infineon Aurix TC277 با حافظه فلش داخلی 4 مگابایت امکان خواندن و نوشتن با قابلیت تصحیح چک سام از طریق شبکه CAN و همچنین ایسیو بوش Bosch MG1CS018/MG1CS019 ساخته شده با ام سی یو Infineon Aurix TC298 با حافظه فلش داخلی 4 مگابایت امکان خواندن و نوشتن با قابلیت تصحیح چک سام از طریق شبکه CAN را دارد.

ایسیو Bosch MG1CS016/MG1CS017 در حال ساخت می باشند و بزودی در دسترس قرار میگیرند.

Denso SH7058/SH7059 CAN

این ماژول بیت باکس برای خواندن و نوشتن از طریق OBD/روی میز با شبکه CAN برای ایسیو Denso ساخته شده با ام سی یوهای Renesas SH7058/SH7059 می باشد.

باگ ها:

رفع چند باگ و مشکلات نرم افزاری

 

سوالات متداول BitBox

انتشار نسخه 3.2.5 rev 1 بیت باکس

نسخه جدید نرم افزار بیت باکس منتشر شد. تغییرات اعمال شده در این ورژن به شرح زیر می باشد.

ماژول جدید:

ماژول Mazda SkyActiv-D Diesel CAN به لیست ماژول های تحت پوشش بیت باکس اضافه شد.

خانواده جدید:

قابلیت خواندن روی میز ایسیو Kefico CPGDSH2.2x.x/CPEGD2.20.x با چیپ TC1782 به ماژول Kia/Hyundai Kefico CPxxxx Petrol CAN با قابلیت خواندن/ نوشتن و چک سام گیری اضافه شد.

رفع باگ های نرم افزار:

رفع مشکل نوشتن در ایسیو گیربکس Toyota Gen1

اضافه کردن قابلیت تشخیص ایسیو برای BMW Exx Bosch EDC17C41/EDC17C50 در صورت وجود فایل در سرور

و …

BitBox-Logo-For-Site

انتشار نسخه 3.2.4 rev 1 بیت باکس

نسخه جدید نرم افزار بیت باکس منتشر شد. تغییرات اعمال شده در این ورژن به شرح زیر می باشد.

ماژول جدید:

ماژول هیوندا/کیا Kefico CPxxxx بنزینی از طریق شبکه CAN در حال حاضر جهت تست ارائه شد.

FID شماره 251: ماژول هیوندا کیا Kefico CPGDSH 2.2x.x و CPEGD2.20.x با چیپ TC1782 با حافظه 2.5 مگابایت با قابلیت خواندن و نوشتن از طریق شبکه CAN و محاسبه چک سام

ایسیوهای تحت پوشش: CPEGD2.20.1, CPEGD2.20.2, CPEGD2.20.3, CPEGD2.20.4, CPGDSH2.26.1, CPGDSH2.24.4

خانواده جدید:

China BYD TB10 نوع دوم (FID:148) به ماژول China Bosch Petrol با قابلیت خواندن مجازی/ نوشتن و محاسبه چک سام اضافه شد.

رفع باگ های نرم افزار:

رفع باگ خواندن Continental SIM2K-25x با OBD برای برخی از خودروهای دارای گیت وی

بهبود مشکل خواندن پسورد در Continental SIM2K-25x/26x

photo_2019-06-15_02-52-39

نمایشگاه Automechnica دبی با موفقیت به اتمام رسید

نمایشگاه Automechanica دبی با حضور بیش از 1880 غرفه دار از کشورهای مختلف خاورمیانه با طیف متنوعی از محصولات و تجهیزات خودرو به پایان رسید.

گروه فنی مهندسی کارسافت نیز به عنوان نمایندگی انحصاری تاپدان در خاورمیانه , BitBox و BitEdit و کارپروتول در این نمایشگاه حضور داشت .

از جمله دستاوردهای مهم کارسافت می توان به معرفی “دستگاه انژکتورشور” اشاره کرد. این دستگاه به طور کامل و انحصاری توسط تیم کارسافت در حال تولید می باشد و می تواند به خوبی با برندهای چینی و خارجی رقابت کند.

 

به زودی در نمایشگاه های داخلی و خارجی بعدی به معرفی بیشتر این محصول خواهیم پرداخت. از تمامی همکاران و عزیزانی که در این نمایشگاه ما را همراهی کردند سپاس گذاریم.

Automechanika Dubai 2019

حضور گروه فنی مهندسی کار سافت در نمایشگاه Automechanica دبی-Automechanica Dubai expo

ما این افتخار را داریم که در نمایشگاه Automechanica دبی که بزرگترین نمایشگاه در بازار خودرو و صنعت خدمات خودرو می باشد حضور داشته باشیم.

زمان برگزاری نمایشگاه 20 الی 22 خرداد ماه 1398( دوشنبه الی چهارشنبه)

10 صبح الی 7 بعد ازظهر

مرکز تجاری جهانی دبی,امارات متحده ی عربی

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

برای بازدید از نمایشگاه از اینجا ثبت نام  کنید.

 

BitBox-Logo-For-Site

درباره خواندن مجازی Toyota Denso Gen2 (new Gen) Type 2

ما سوالات زیادی را درباره خواندن مجازی برای خودروهای تویوتا با ایسیوهای Denso New Gen نوع دوم (FID:28) دریافت کردیم. ما لیستی از شماره فنی ایسیوهای پشتیبانی شده را که همیشه در حال آپدیت است را منتشر کرده ایم.

توجه: اگر Caliblation ID شما در لیست نیست:

  1. لطفا مطمئن شوید که خودروی شما، ایسیو نسل جدید Denso با MCU D76F0XXX (D76F0196, D7670199, D76F0219) باشد.
  2. شناسه (ID) را با ماژول Toyota Denso New Gen Can بدست آورید.
  3. فایل LOG را به Support@Carsoft.ir ارسال نمایید.
  4. اگر بخش پشتیبانی تایید کرد که فایل مورد نظر شما روی سرور وجود ندارد به این معنی است که شما نمی توانید این خودرو را در حال حاضر reflash نمایید.
  5. شما می توانید فایل CUW با آخرین ورژن را از طریق نمایندگی های تویوتا توسط گروه فنی و مهندسی کارسافت تهیه نمایید.

در صورت موجود نبودن فایل ایسیو مورد نظر شما روی سرور ما، ما هیچگونه مسئولیتی نداریم.

لیست نرم افزارهایی که امکان reflash تا تاریخ 98/1/5 وجود دارد به شرح زیر است:

89663-04A20
89663-04A21
89663-0CN00
89663-0CN01
89663-0CN10
89663-0CN11
89663-0CN20
89663-0CN21
89663-0CN40
89663-0CN41
89663-0CN50
89663-0CN51
89663-0CN60
89663-0CN61
89663-0CN70
89663-0CN71
89663-0CN80
89663-0CN81
89663-0CN40
89663-0CP00
89663-0CP01
89663-0DJ00
89663-0DJ01
89663-0DJ10
89663-0DJ11
89663-0DS10
89663-0DS11
89663-0DS20
89663-0DS21
89663-0DS30
89663-0DS31
89663-0DS40
89663-0DS41
89663-0DV00
89663-0DV01
89663-0DV02
89663-0E400
89663-0E401
89663-11080
89663-11081
89663-11090
89663-11091
89663-11170
89663-11171
89663-24280
89663-24281
89663-24283
89663-24284
89663-30750
89663-30751
89663-30752
89663-48J60
89663-48J61
89663-48J70
89663-48J71
89663-48N00
89663-48N01
89663-48Q40
89663-48Q41
89663-48Q42
89663-48Q43
89663-48T10
89663-48T11
89663-48V60
89663-48V61
89663-60T30
89663-60T31
89663-60X10
89663-60X11
89663-60X12
89663-60X13
89663-60X14
89663-60X15
89663-60X16
89663-60X17
89663-60X18
89663-60X20
89663-60X21
89663-60X22
89663-60X23
89663-60X24
89663-60X25
89663-60X26
89663-60X27
89663-60X28
89663-60X29
89663-60X30
89663-60X31
89663-60X32
89663-60X33
89663-60X34
89663-60X35
89663-60X40
89663-60X41
89663-60X42
89663-60X43
89663-60X44
89663-60X45
89663-60X46
89663-60X70
89663-60X71
89663-60X72
89663-60Z21
89663-60Z22
89663-60Z23
89663-60Z41
89663-60Z42
89663-60Z43
89663-F0120
89663-F0121
89663-F0270
89663-F0271
89663-F0272
89663-F0273
89663-F0274
89663-F0275
89663-F0276
89663-F0277
89663-F0278
89663-F0300
89663-F0301
89663-F0302
89663-F0303
89663-F0304
89663-F0305
89663-F0306
89663-F0307
89663-F0308
89663-F0330
89663-F0331
89663-F0332
89663-F0333
89663-F0334
89663-F0335
89663-F0336
89663-F0360
89663-F0361
89663-F0362
89663-F0363
89663-F0364
89663-F0380
89663-F0381
89663-F0382
89663-F0383
89663-F0390
89663-F0391
89663-F0392
89663-F0393
89663-F0400
89663-F0401
89663-F0402
89663-F0403
89663-F0430
89663-F0431
89663-F0432
89663-F0433
89663-F0434
89663-F0435
89663-F0436
89663-F0437
89663-F0438
89663-F0440
89663-F0441
89663-F0442
89663-F0443
89663-F0444
89663-F0445
89663-F0470
89663-F0471
89663-F0472
89663-F0473
89663-F0474
89663-F0475
89663-F0476
89663-F0477
89663-F0500
89663-F0501
89663-F0502
89663-F0503
89663-F0504
89663-F0505
89663-F0506
89663-F0507
89663-F0560
89663-F0561
89663-F0562
89663-F0563
89663-F0564
89663-F0565
89663-F0566
89663-F0567
89663-F0590
89663-F0591
89663-F0592
89663-F0593
89663-F0594
89663-F0595
89663-F0596
89663-F0597
89663-F0598
89663-F0610
89663-F0611
89663-F0612
89663-F0613
89663-F0620
89663-F0621
89663-F0622
89663-F0623
89663-F0630
89663-F0631
89663-F0660
89663-F0661
89663-F0662
89663-F0663
89663-F0680
89663-F0681
89663-F0682
89663-F0683
89663-F0684
89663-F0685
89663-F0686
89663-F0687
89663-F0688
89663-F0730
89663-F0731
89663-F0732
89663-F0733
89663-F0740
89663-F0741
89663-F0742
89663-F0800
89663-F0801
89663-F0850
89663-F0851
89663-F0852
89663-F0E70
89663-F0E71
89663-F0E72
89663-F0E73
89663-F0E74
89663-F0E75
89663-F0E76
89663-F0E77
89663-F0F30
89663-F0F31
89663-F0F32
89663-F0F33
89663-F0F40
89663-F0F41
89663-F0F42
89663-F0F43
89663-F0L60
89663-F0L61
89663-F0L62
89663-F0L63
89663-F0M20
89663-F0M21
89663-F0M22
89663-F0M23
89663-F0N20
89663-F0N21
89663-F0N22
89663-F0N23
89663-F0N40
89663-F0N41
89663-F0Q60
89663-F0Q61
89663-F0Q62
89663-F4010
89663-F4011
89663-F4020
89663-F4021
89663-F4030
89663-F4031

IMG_1235

هجدهمین نمایشگاه خودرو و صنایع وابسته مشهد 1397

شرکت کارسافت نماینده انحصاری شرکت تاپدان در ایران در هجدهمین نمایشگاه خودرو، قطعات و صنایع وابسته مشهد واقع در نمایشگاه بین المللی مشهد شرکت کرده و با استقبال شرکت کنندگان همراه شد.

استقبال بازدیدکنندگان از ویدئوهای آموزشی تهیه شده توسط شرکت کارسافت

۲۰۱۸۰۷۱۰_۱۴۲۸۳۸

اولین نمایشگاه قطعات خودرو و صنایع وابسته تهران 1397

شرکت کارسافت نماینده انحصاری شرکت تاپدان در ایران در اولین نمایشگاه قطعات خودرو و صنایع وابسته تهران در شهر آفتاب شرکت کرده و با استقبال شرکت کنندگان همراه شد.

TopDon-ArtiPAd1-Landing

ویدئو معرفی دستگاه تاپ دان آرتی پد