یک مجموعه کامل از اطلاعات قطعات تمامی برندهای خودروسازی برای سفارش قطعات به شرکت های خودروسازی همراه با شماره فنی (پارت نامبر) و برند سازنده آن قطعه.