دستگاه Autel MaxiTPMS TS408 نسل جدیدی از ابزارهای TPMS است که برای فعال کردن تمامی سنسورهای TPMS , خواندن ID سنسور, شرایط دما و باطری, برنامه ریزی سنسور AUTEL MX و توضیح فرایند طراحی شده است. TS 408 با صفحه نمایش بزرگ رنگی , سرعت سریع خدمات و قابلیت بروز رسانی , همراهی عالی برای خدمات TPMS شما می باشد.