این مجموعه شامل نقشه های برقی , سرویس های دوره ای , نحوه باز و بسته کردن قطعات مختلف و …. می باشد . عکسهایی از محیط نرم افزار در همین صفحه قرار دارد.