مشتمل روشهای عیب یابی ، دیاگرام های فنی و برقی راهنمای تعمیرات موتور گیربکس و ….. برای خودروهای کلاسیک آمریکایی اروپایی و آسیایی از سال 1960 تا 1982.