جامع ترین کاملترین و بینظیرترین نرم افزار که دارای اطلاعاتی تعمیراتی برای گیربکس های اتوماتیک بوده و مختص همین کار طراحی و عرضه شده است ALISON, CHRYSLER, FORD, GM, JEEP, SATURN, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, LEXUS, ISUZU, JAGUAR, KIA, HYUNDAI, SUBARU, BMW, TOYOTA, VOLVO, VW