شرکت کارسافت نماینده انحصاری شرکت تاپدان در ایران در هجدهمین نمایشگاه خودرو، قطعات و صنایع وابسته مشهد واقع در نمایشگاه بین المللی مشهد شرکت کرده و با استقبال شرکت کنندگان همراه شد.

استقبال بازدیدکنندگان از ویدئوهای آموزشی تهیه شده توسط شرکت کارسافت