نرم افزار PTT یک نرم افزار عیب یابی برای ویندوز طراحی شده است که برای تست، کالیبره کردن، و پروگرم پارامترهای موتور می باشد. این نرم افزار تمامی کامیون های ولوو ماک رنو و خودروهای راه سازی ولوو را از سال 1998 تا به امروز را پشتیبانی می کند.