در این ویدئو به بررسی علت روشن شدن بودن چراغ چک آئودی A3 با دستگاه تاپ دان