اضافه کردن آپشن تابلوخوان در ب ام و ایکس ۴ (این آپشن جهت خواندن تابلوهای راهنمایی رانندگی می باشد)