در این ویدئو به آموزش سیستم 4 چرخ متحرک مرسدس بنز با نام 4Matic می پردازیم. این آموزش به زبان فارسی و توسط گروه فنی و مهندسی کارسافت تهیه شده است. امیدواریم گامی در جهت آموزش سیستم های مختلف خودرو برداشته باشیم.